ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 22
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/162/19 w sprawie stawek opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
XVI/162/19
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/161/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XVI/161/19
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/160/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XVI/160/19
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/159/19 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVI/159/19
Status
Zmieniony
Lp: 26
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/158/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020-2029
Nr aktu prawnego
XVI/158/19
Status
Zmieniony
Lp: 27
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/157/19 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XV/157/19
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/156/19 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/87/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawieustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
XV/156/19
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/155/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów i kotów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/155/19
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/154/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/154/19
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/153/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/153/19
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/152/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/152/19
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/151/19 w sprawie dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XV/151/19
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/150/19 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ul. Zielonej.
Nr aktu prawnego
XV/150/19
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/149/19 w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Plażowej.
Nr aktu prawnego
XV/149/19
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/148/19 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XV/148/19
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/147/19 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Iławy na lata 2020-2024
Nr aktu prawnego
XV/147/19
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/146/19 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2019 – 2020 r. projektu konkursowego pn. „Rodzina źródłem inspiracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XV/146/19
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/145/19 w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Pogram asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”
Nr aktu prawnego
XV/145/19
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/144/19 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XV/144/19
Status
Obowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/143/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/143/19
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/142/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XV/142/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji