ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 64
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/121/19 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Przemysłowej.
Nr aktu prawnego
XI/121/19
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/120/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej.
Nr aktu prawnego
XI/120/19
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/119/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości oraz obciążenia nieruchomości położonych przyul. Piaskowej.
Nr aktu prawnego
XI/119/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/118/19 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Nr aktu prawnego
XI/118/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/117/19 w sprawie rozstrzygnięcia wniosku mieszkanki
Nr aktu prawnego
XI/117/19
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/116/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława.
Nr aktu prawnego
XI/116/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/115/19 w sprawie zmian budżetu Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XI/115/19
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/114/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XI/114/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-07-24
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Nr aktu prawnego
PN.4131.410.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
PN.4131.292.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektu Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej ul. J. Dąbrowskiego 11A w Iławie
Nr aktu prawnego
PN.4131.293.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/113/19 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg Wniosków i Petycji do zbadania wniosku mieszkanki
Nr aktu prawnego
X/113/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/112/19 w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy drogi ekspresowej i udziału w konsultacjach publicznych dotyczących oceny rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.
Nr aktu prawnego
X/112/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/111/19 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
X/111/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/110/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
Nr aktu prawnego
X/110/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/109/19 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli
Nr aktu prawnego
X/109/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/108/19 w sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2019 roku
Nr aktu prawnego
X/108/19
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/107/19 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Iławie oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
X/107/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/106/19 w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
X/106/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/105/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
X/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/104/19 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
Nr aktu prawnego
X/104/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji