ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 85
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/103/19 w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
X/103/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/102/19 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Kościuszki
Nr aktu prawnego
X/102/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/101/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
X/101/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/100/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”
Nr aktu prawnego
X/100/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/99/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
X/99/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/98/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
X/98/19
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/97/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
Nr aktu prawnego
X/97/19
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/96/19 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
X/96/19
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/95/19 w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
Nr aktu prawnego
IX/95/19
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/94/19 w sprawie przyjęcia dofinansowania na realizację projektu pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy".
Nr aktu prawnego
IX/94/19
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/93/19 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. w Iławie
Nr aktu prawnego
IX/93/19
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/92/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
IX/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/91/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IX/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/90/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
IX/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-04-30
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VII/73/19 w sprawie wyrażenia zgody na demontaż tablicy pamiątkowej na pomniku przy stadionie miejskimprzy ul. Sienkiewicza w Iławie
Nr aktu prawnego
PN.4131.233.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/89/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Iława na organizację Fiesty Balonowej
Nr aktu prawnego
VIII/89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/88/19 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
VIII/88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/87/19 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
VIII/87/19
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/86/19 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektu Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej przy ul. J. Dąbrowskiego 11 A w Iławie
Nr aktu prawnego
VIII/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/85/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
VIII/85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/84/19 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2019
Nr aktu prawnego
VIII/84/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji