ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/170/19 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XVI/170/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/169/19 w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVI/169/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/168/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/168/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/167/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/167/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/166/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
Nr aktu prawnego
XVI/166/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/165/19 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/165/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/164/19 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2020 roku projektu konkursowego pn. „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XVI/164/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/163/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miejskiej Iława na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków.
Nr aktu prawnego
XVI/163/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/162/19 w sprawie stawek opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
XVI/162/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/161/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XVI/161/19
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/160/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XVI/160/19
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/159/19 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVI/159/19
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/158/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020-2029
Nr aktu prawnego
XVI/158/19
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/157/19 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XV/157/19
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/156/19 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/87/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawieustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
XV/156/19
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/155/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów i kotów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/155/19
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/154/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/154/19
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/153/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/153/19
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/152/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/152/19
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/151/19 w sprawie dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XV/151/19
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/150/19 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ul. Zielonej.
Nr aktu prawnego
XV/150/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji