ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej

Wydział: Budżetu i Finansów

Ogłoszono dnia: 2010-07-13 09:31:00

Termin załatwienia

.

Osoba kontaktowa

Bogumiła Olszewska

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Iławy (pokój nr 206 lub Sekretariat pok. 312)

Telefon kontaktowy

(89) 649 01 73

Adres e-mail

bolszewska@umilawa.pl

Sposób załatwienia

Deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy składać w terminie do dnia 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
W razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, należy skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. 

Wymagane Dokumenty

Deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy (wg ustalonego wzoru).

Opłaty

Sposób zapłaty podatku:
Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać (bez wezwania) w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na indywidualne numery rachunków bankowych.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Uwagi

Po upływie terminu płatności podatku, jeżeli należność nie została zapłacona, wystawia się upomnienie a po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia, wystawia się tytuł wykonawczy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy na wniosek podatnika moze:
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę, lub opłatę prolongacyjną,
  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
    Podstawa prawna: art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr z 2005 r. Nr 8, poz. 60).
    Podstawa prawna odroczenia i rozłożenia na raty: art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60).
 
Wnioski, o których mowa wyżej, należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Iławy (pokój nr 312).

Podstawa prawna

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyla informację: Bogumiła Olszewska Data wytworzenia informacji: 2010-07-13 09:25:56
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Olszewska Data wprowadzenia do BIP 2010-07-13 09:25:56
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Rynkowski Data udostępnienia informacji: 2010-07-13 09:31:00
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Kasiułajtis Data ostatniej zmiany: 2015-01-09 12:30:44
Artykuł był wyświetlony: 3291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu