ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z pasa drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Henryka Sienkiewicza w Iławie
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 8 drzew z pasa drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Ostródzkiej w Iławie
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie podczyszczalni ścieków o urządzenia instalacji wspomagającej procesy oczyszczania dla zakładu Amelo Sp. z o.o. w Iławie
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja 20, 20a
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-28
Zakres przedmiotowy
postanowienie o stwierdzeniu nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu produkcyjno usługowego z częścią magazynową, zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą towarzyszącą" przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 180/2, obręb 5 przy ul. Ziemowita w Iławie"
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-28
Zakres przedmiotowy
postanowienie o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek CSY S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjno-usługowego z częścią magazynową, zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr 180/2, obręb 5, przy ul. Ziemowita w Iławie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z pasa drogi krajowej nr 16 ul. Henryka Sienkiewicza w Iławie
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 drzew z pasa drogi krajowej nr 16 ul. Ostródzka w Iławie
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-10
Zakres przedmiotowy
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Termiczne przetwarzanie odpadów drewnopochodnych" w planowanej do modernizacji instalacji kotłowni przemysłowej zakładu produkcyjnego eksploatowanego przez firmę MM Szynaka-Living Sp. z o.o. przy ul. Lubawskiej 8 w Iławie, na terenie działki nr 8, obręb 11
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-08
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 21 drzew i krzewów z powierzchni 335 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Żołnierzy Wyklętych 5
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-03
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Franciszka Smolki (pomiędzy budynkami 4 i 6)
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-12-31
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wiejskiej 5
Lp: 14
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie na usunięcie 23 drzew i krzewów z powierzchni 335 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Żołnierzy Wyklętych 5
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wiejskiej 5
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 33
Lp: 17
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-12-03
Zakres przedmiotowy
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu produkcyjno usługowego z częścią magazynową, zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą towarzyszącą" przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 180/2, obręb 5 przy ul. Ziemowita w Iławie
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-11-28
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z pasa drogi wojewódzkiej nr 521 ul. Henryka Sienkiewicza w Iławie
Lp: 19
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 1
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-20
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Termiczne przetwarzanie odpadów drewnopochodnych" w planowanej do modernizacji instalacji kotłowni przemysłowej zakładu produkcyjnego eksploatowanego przez firmę MM Szynaka-Living Sp. z o.o. przy ul. Lubawskiej 8 w Iławie
Lp: 21
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Franciszka Smolki

Nawigacja między stronami listy informacji