ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17639
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 413969
Inne ogłoszenia 99055
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 44969
Sprawozdania z działalności Burmistrza 87446
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 110109
Dane adresowe 22794
Kierownictwo 48689
Wydziały Urzędu 131913
Numery telefonów 51699
Regulamin i Schemat Organizacyjny 18838
Skargi i wnioski 7886
Zamówienia Publiczne 645660
Aktualne 305603
W toku 243766
Wyniki zamówień publicznych 332534
Wyniki innych postępowań 174795
Archiwalne 294352
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 212952
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 223147
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 181319
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 580
Plany zamówień publicznych 15999
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 150916
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 31347
Opinie RIO 17978
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 23085
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2973
2013 r. 2193
Informacja kwartalna 6607
Informacja roczna 2028
2012 r. 2291
Informacja roczna 1853
2011 r. 12349
2009 r. 11506
2010 r. 10917
Informacja o stanie mienia komunalnego 11695
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 954
2018 r. 2627
2017 r. 3463
2016 r. 6261
2015 r. 6989
2014 r. 8006
2013 r. 10724
Sprawozdania finansowe 279
Sprawozdania łączne 161
2018 r. 422
Sprawozdania jednostkowe 158
2018 r. 2831
Podatki i opłaty lokalne 6231
Stawki podatkowe 26791
Informacje o zastosowanych ulgach 15043
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 4328
Prawo lokalne 799191
Statut 7527
Uchwały Rady 561646
Archiwum 2006 28348
Archiwum 2005 28330
Archiwum 2004 28168
Archiwum 2003 30722
Archiwum 2002 29719
Zarządzenia Burmistrza 13
2019 31553
2018 45727
2017 51503
2016 70505
2015 80331
2014 105140
2013 5758
2012 13171
2011 6825
2010 8429
2009 3712
Decyzje Burmistrza 21108
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 55247
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5155
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 133987
Dowody Osobiste 3450
Urząd Stanu Cywilnego 3046
Transport drogowy taksówką 1134
Obrona Cywilna 740
Zajęcie pasa drogowego 731
Ewidencja ludności 3682
Usuwanie drzew i krzewów 3347
Zezwolenia na alkohol 842
Utrzymanie Mienia Komunalnego 763
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 1948
Druki i wzory druków 117960
Wydział Budżetu i Finansów 8025
Rada Miejska w Iławie 167
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 1338
Skład Rady Miejskiej 24887
Komisje Rady Miejskiej 4192
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 3774
Plany pracy 22466
Uchwały 837877
Dyżury Radnych 24609
Sesje Rady Miejskiej 4057
Porządek sesji oraz projekty uchwał 57442
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 6325
VII kadencja (2014-2018) 60364
VI kadencja (2010-2014) 109713
Imienny wykaz głosowań radnych 5496
Interpelacje i zapytania radnych 55145
Poprzednie kadencje 8287
Kontakt 10418
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 6740
Sesje 7232
Spotkania robocze 4813
Pozostała działalność 4072
Miejska Rada Seniorów 221
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 380244
Przetargi - mienie komunalne 167847
Raport o stanie gminy 1256
Ochrona środowiska 13102
Odpady komunalne 108779
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 639458
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3971
Wyniki badań wody pitnej 28494
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 3067
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1361
Azbest 2941
Kąpieliska 5263
Ogłoszenia o naborze 265975
Aktualne 85601
W toku 102488
Wyniki 802626
Karta Dużej Rodziny 19868
Oświadczenia majątkowe 613147
Organizacje Pozarządowe 10140
Otwarte konkursy ofert 86131
Program Współpracy 10301
Mapa Aktywności NGO 4080
Przydatne pliki do pobrania 9303
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 3392
Petycje 16242
Programy strategiczne Miasta Iławy 212
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 57738
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7151
Strategia Rozwoju 7398
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5450
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 9839
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 3577
Program ochrony środowiska 5230
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3364
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 26982
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 59992
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 39163
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 29530
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 3125
Przedszkole Miejskie Nr 2 11168
Przedszkole Miejskie Nr 3 13046
Przedszkole Miejskie Nr 4 9400
Przedszkole Miejskie Nr 5 10016
Przedszkole Miejskie Nr 6 9861
Szkoła Podstawowa Nr 1 10660
Szkoła Podstawowa Nr 2 9168
Szkoła Podstawowa Nr 3 9270
Szkoła Podstawowa Nr 4 9919
Szkoła Podstawowa nr 5 11835
Żłobek Miejski w Iławie 122
Spółki prawa handlowego 4546
Iławskie Wodociągi 14773
Zakład Komunikacji Miejskiej 6374
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 22199
Miejska Biblioteka Publiczna 43638
Iławskie Centrum Kultury 33857
Konsultacje społeczne 111248
Kontrole i audyt wewnętrzny 2215
Kontrole 30559
Audyt wewnętrzny 4650
Regulamin wewnętrzny 806
Iławski Budżet Obywatelski 18892
Wybory i Referenda 5
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 6576
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 16276
Wybory Ławników na lata 2020-2023 655
Ogłoszenia 4198
Archiwum 628
Wybory samorządowe 2018 6788
Wybory ławników na lata 2016-2019 1312
Wybory do sejmu i senatu 2015 6185
Referendum ogólnokrajowe - 2015 5956
Wybory Prezydenckie 2015 7538
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5781
Wybory ławników na lata 2012-2015 1609
Wybory samorządowe 2014 8034
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 3253
Wybory samorządowe 2010 6419
Ewidencja dział. gosp. 18312
Nieodpłatna pomoc prawna 2550
Ewidencje, rejestry 43146
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 5782

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 9606
Statystyki 10338
Redakcja biuletynu 13112
Rejestr zmian 2250440
RSS - wszystkie informacje 1356
« powrót do poprzedniej strony