ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17330
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 238233
Inne ogłoszenia 59829
Burmistrz Miasta 22
Podstawowe informacje 35400
Sprawozdania z działalności Burmistrza 47008
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 85685
Dane adresowe 14399
Kierownictwo 34652
Wydziały Urzędu 84215
Numery telefonów 40357
Regulamin i Schemat Organizacyjny 11944
Skargi i wnioski 5755
Zamówienia Publiczne 458568
Aktualne 182797
W toku 129040
Wyniki zamówień publicznych 200871
Wyniki innych postępowań 95794
Archiwalne 181537
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 153310
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 149533
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 151919
Plany zamówień publicznych 5624
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 102919
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 19341
Opinie RIO 5526
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 15434
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2867
2013 r. 1711
Informacja kwartalna 4864
Informacja roczna 1560
2012 r. 1790
Informacja roczna 1408
2011 r. 8925
2009 r. 8625
2010 r. 8608
Informacja o stanie mienia komunalnego 7926
Sprawozdania finansowe 602
2017 r. 1055
2016 r. 4024
2015 r. 4232
2014 r. 5759
2013 r. 6996
Podatki i opłaty lokalne 4665
Stawki podatkowe 13278
Informacje o zastosowanych ulgach 8844
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 2792
Prawo lokalne 365276
Statut 4909
Uchwały Rady 259893
Archiwum 2006 16618
Archiwum 2005 16910
Archiwum 2004 16459
Archiwum 2003 17973
Archiwum 2002 17453
Zarządzenia Burmistrza 13
2018 581
2017 16000
2016 33842
2015 46220
2014 66344
2013 4116
2012 8873
2011 4585
2010 5615
2009 2643
Decyzje Burmistrza 13726
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 29473
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 3633
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 127861
Plany pracy 13990
Uchwały 482588
Dyżury Radnych 15258
Sesje Rady Miejskiej 4038
Porządek sesji oraz projekty uchwał 21335
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VI kadencja (2010-2014) 70898
VII kadencja (2014-2018) 32782
Interpelacje Radnych 34512
Kontakt 4894
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 1893
Sesje 783
Spotkania robocze 1263
Pozostała działalność 948
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 237713
Przetargi - mienie komunalne 95768
Ochrona środowiska 12770
Odpady komunalne 89020
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 344915
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2670
Wyniki badań wody pitnej 8298
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 1113
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 300
Azbest 327
Kąpieliska 37
Druki i wzory druków 3841
Podatki i opłaty 9404
Dowody Osobiste 8130
Urząd Stanu Cywlnego 4089
Transport drogowy taksówką 1612
Obrona Cywilna 1302
Zezwolenia na alkohol 1438
Ewidencja Ludności 3343
Usuwanie drzew i krzewów 4085
Zajęcie pasa drogowego 1214
Gospodarka Mieniem Komunalnym 1001
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 2877
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 355
Ogłoszenia o naborze 220093
Aktualne 69603
W toku 83377
Wyniki 606092
Karta Dużej Rodziny 12657
Programy strategiczne Miasta Iławy 203
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 42794
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3882
Strategia Rozwoju 5871
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4503
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 7049
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2053
Program ochrony środowiska 2573
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2012
Oświadczenia majątkowe 356873
Procedura załatwiania spraw 124194
Wydziały 76120
Druki i wzory druków 95053
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 22573
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 34890
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 27674
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 23451
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 78
Przedszkole Miejskie Nr 2 7008
Przedszkole Miejskie Nr 3 7048
Przedszkole Miejskie Nr 4 5990
Przedszkole Miejskie Nr 5 6108
Przedszkole Miejskie Nr 6 5816
Szkoła Podstawowa Nr 1 5959
Szkoła Podstawowa Nr 2 5507
Szkoła Podstawowa Nr 3 5700
Szkoła Podstawowa Nr 4 5684
Szkoła Podstawowa nr 5 5879
Spółki prawa handlowego 3688
Iławskie Wodociągi 11065
Zakład Komunikacji Miejskiej 4838
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 13971
Miejska Biblioteka Publiczna 29924
Iławskie Centrum Kultury 21039
Petycje 6192
Iławski Budżet Obywatelski 8850
Konsultacje społeczne 60922
Organizacje Pozarządowe 6778
Otwarte konkursy ofert 35460
Program Współpracy 4940
Mapa Aktywności NGO 2202
Przydatne pliki do pobrania 5560
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2037
Ewidencja dział. gosp. 13337
Wybory i Referenda 2
Ogłoszenia 3152
Wybory do sejmu i senatu 2015 19302
Referendum ogólnokrajowe - 2015 12245
Wybory ławników na lata 2016-2019 2991
Wybory Prezydenckie 2015 23935
Wybory samorządowe 2014 45213
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 20075
Wybory ławników na lata 2012-2015 1263
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 9123
Wybory samorządowe 2010 10431
Kontrole i audyt wewnętrzny 2011
Kontrole 23307
Audyt wewnętrzny 4057
Ewidencje, rejestry 26744
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2377
Mapa serwisu 8094
Statystyki 8910
Redakcja biuletynu 10829
Rejestr zmian 1434129
RSS - wszystkie informacje 252
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu