ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17672
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 465419
Inne ogłoszenia 112941
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 46674
Sprawozdania z działalności Burmistrza 99627
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 116061
Dane adresowe 24961
Kierownictwo 51358
Wydziały Urzędu 146675
Numery telefonów 54539
Regulamin i Schemat Organizacyjny 20795
Skargi i wnioski 8272
Zamówienia Publiczne 708526
Aktualne 356141
W toku 278506
Wyniki zamówień publicznych 375580
Wyniki innych postępowań 205688
Archiwalne 334062
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 227229
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 242683
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 188865
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 881
Plany zamówień publicznych 18138
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 164095
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 36242
Opinie RIO 21687
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 24944
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2980
2013 r. 2295
Informacja kwartalna 7022
Informacja roczna 2124
2012 r. 2394
Informacja roczna 1939
2011 r. 13321
2009 r. 12336
2010 r. 11615
Informacja o stanie mienia komunalnego 12947
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 1896
2018 r. 3401
2017 r. 4081
2016 r. 6877
2015 r. 7622
2014 r. 8513
2013 r. 11541
Sprawozdania finansowe 408
Sprawozdania łączne 236
2018 r. 657
Sprawozdania jednostkowe 234
2018 r. 5082
Podatki i opłaty lokalne 7087
Stawki podatkowe 31769
Informacje o zastosowanych ulgach 17444
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 4830
Prawo lokalne 942464
Statut 8204
Uchwały Rady 699379
Archiwum 2006 31644
Archiwum 2005 31681
Archiwum 2004 31379
Archiwum 2003 34232
Archiwum 2002 32893
Zarządzenia Burmistrza 13
2020 3541
2019 48408
2018 60440
2017 61514
2016 81627
2015 91242
2014 117317
2013 6209
2012 14328
2011 7455
2010 9248
2009 3999
Decyzje Burmistrza 22901
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 61822
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5518
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 136422
Dowody Osobiste 7167
Urząd Stanu Cywilnego 6549
Transport drogowy taksówką 2358
Zajęcie pasa drogowego 1394
Ewidencja ludności 8362
Usuwanie drzew i krzewów 7904
Zezwolenia na alkohol 1789
Utrzymanie Mienia Komunalnego 1382
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 3987
Druki i wzory druków 125995
Wydział Budżetu i Finansów 19678
Zarządzanie Kryzysowe 134
Rada Miejska w Iławie 174
Skład Rady Miejskiej 12
Prezydium Rady Miejskiej 1828
Skład Rady Miejskiej 33583
Komisje Rady Miejskiej 5790
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 5434
Plany pracy 25913
Uchwały 978112
Dyżury Radnych 27151
Sesje Rady Miejskiej 4075
Porządek sesji oraz projekty uchwał 73615
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 8840
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 11747
VII kadencja (2014-2018) 69509
VI kadencja (2010-2014) 124649
Interpelacje i zapytania radnych 61917
Poprzednie kadencje 14309
Kontakt 11795
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 8995
Sesje 9796
Spotkania robocze 5715
Pozostała działalność 4729
Uchwały 71
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 452
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 343
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 428945
Przetargi - mienie komunalne 188330
Miejska Rada Seniorów 2089
Ochrona środowiska 13166
Odpady komunalne 116177
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 759010
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4321
Wyniki badań wody pitnej 36898
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 3708
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1660
Azbest 3655
Kąpieliska 6735
Raport o stanie gminy 2175
Ogłoszenia o naborze 278103
Aktualne 89340
W toku 109609
Wyniki 852754
Programy strategiczne Miasta Iławy 215
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 63060
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7910
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5678
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 10705
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 4033
Program ochrony środowiska 5966
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3821
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 307
Karta Dużej Rodziny 21337
Oświadczenia majątkowe 701125
Petycje 19476
Organizacje Pozarządowe 10897
Otwarte konkursy ofert 99352
Program Współpracy 12005
Mapa Aktywności NGO 4519
Przydatne pliki do pobrania 10433
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 3767
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 27893
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 68850
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 42744
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 31175
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 3700
Przedszkole Miejskie Nr 2 12258
Przedszkole Miejskie Nr 3 14578
Przedszkole Miejskie Nr 4 10503
Przedszkole Miejskie Nr 5 11077
Przedszkole Miejskie Nr 6 10882
Szkoła Podstawowa Nr 1 11802
Szkoła Podstawowa Nr 2 10060
Szkoła Podstawowa Nr 3 10300
Szkoła Podstawowa Nr 4 11511
Szkoła Podstawowa nr 5 13751
Żłobek Miejski w Iławie 1290
Spółki prawa handlowego 4725
Iławskie Wodociągi 15590
Zakład Komunikacji Miejskiej 6841
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 24257
Miejska Biblioteka Publiczna 47580
Iławskie Centrum Kultury 37417
Konsultacje społeczne 128247
Kontrole i audyt wewnętrzny 2231
Kontrole 32220
Audyt wewnętrzny 4781
Regulamin wewnętrzny 1094
Iławski Budżet Obywatelski 21990
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 571
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 11302
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 21006
Ogłoszenia 4321
Wybory Ławników na lata 2020-2023 1011
Archiwum 763
Wybory samorządowe 2018 11906
Wybory ławników na lata 2016-2019 1817
Wybory do sejmu i senatu 2015 8702
Referendum ogólnokrajowe - 2015 8529
Wybory Prezydenckie 2015 10748
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8309
Wybory ławników na lata 2012-2015 2228
Wybory samorządowe 2014 11522
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 4710
Wybory samorządowe 2010 9199
Ewidencja dział. gosp. 19473
Nieodpłatna pomoc prawna 4101
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 48733
Klauzula informacyjna RODO 8081

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 9965
Statystyki 10778
Redakcja biuletynu 13581
Rejestr zmian 2504218
RSS - wszystkie informacje 1612
« powrót do poprzedniej strony