ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17610
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 393657
Inne ogłoszenia 93833
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 44109
Sprawozdania z działalności Burmistrza 82274
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 107932
Dane adresowe 22028
Kierownictwo 47356
Wydziały Urzędu 126355
Numery telefonów 50379
Regulamin i Schemat Organizacyjny 17910
Skargi i wnioski 7650
Zamówienia Publiczne 629116
Aktualne 292350
W toku 230751
Wyniki zamówień publicznych 318874
Wyniki innych postępowań 166451
Archiwalne 282688
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 206176
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 214596
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 178372
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 463
Plany zamówień publicznych 15097
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 145695
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 29606
Opinie RIO 16740
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 22201
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2966
2013 r. 2139
Informacja kwartalna 6394
Informacja roczna 1970
2012 r. 2235
Informacja roczna 1805
2011 r. 11957
2009 r. 11139
2010 r. 10627
Informacja o stanie mienia komunalnego 11330
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 646
2018 r. 2350
2017 r. 3248
2016 r. 6043
2015 r. 6749
2014 r. 7802
2013 r. 10359
Sprawozdania finansowe 215
Sprawozdania łączne 120
2018 r. 303
Sprawozdania jednostkowe 114
2018 r. 1832
Podatki i opłaty lokalne 6001
Stawki podatkowe 25063
Informacje o zastosowanych ulgach 14252
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 4143
Prawo lokalne 747716
Statut 7235
Uchwały Rady 512519
Archiwum 2006 26991
Archiwum 2005 26856
Archiwum 2004 26692
Archiwum 2003 29152
Archiwum 2002 28093
Zarządzenia Burmistrza 13
2019 24536
2018 39585
2017 47561
2016 65509
2015 76044
2014 99785
2013 5576
2012 12664
2011 6552
2010 8038
2009 3582
Decyzje Burmistrza 20347
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 52124
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 4999
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 132962
Dowody Osobiste 2111
Urząd Stanu Cywilnego 1625
Transport drogowy taksówką 640
Obrona Cywilna 414
Zajęcie pasa drogowego 433
Ewidencja ludności 1989
Usuwanie drzew i krzewów 1619
Zezwolenia na alkohol 493
Utrzymanie Mienia Komunalnego 371
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 1145
Druki i wzory druków 113538
Wydział Budżetu i Finansów 3819
Rada Miejska w Iławie 159
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 1085
Skład Rady Miejskiej 20397
Komisje Rady Miejskiej 3505
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 3113
Plany pracy 21490
Uchwały 786741
Dyżury Radnych 23639
Sesje Rady Miejskiej 4057
Porządek sesji oraz projekty uchwał 52145
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 4855
VII kadencja (2014-2018) 57195
VI kadencja (2010-2014) 104010
Imienny wykaz głosowań radnych 4421
Interpelacje i zapytania radnych 52629
Poprzednie kadencje 6661
Kontakt 9856
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 6270
Sesje 6409
Spotkania robocze 4441
Pozostała działalność 3759
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 363293
Przetargi - mienie komunalne 160194
Raport o stanie gminy 944
Ochrona środowiska 13082
Odpady komunalne 106218
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 608067
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3814
Wyniki badań wody pitnej 25387
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 2837
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1237
Azbest 2698
Kąpieliska 4628
Ogłoszenia o naborze 259434
Aktualne 83546
W toku 99057
Wyniki 783827
Karta Dużej Rodziny 19179
Oświadczenia majątkowe 582358
Programy strategiczne Miasta Iławy 211
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 55660
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6840
Strategia Rozwoju 7233
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5335
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 9537
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 3356
Program ochrony środowiska 4916
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3178
Petycje 14763
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 26370
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 55842
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 37556
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 28647
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 2663
Przedszkole Miejskie Nr 2 10672
Przedszkole Miejskie Nr 3 12430
Przedszkole Miejskie Nr 4 8970
Przedszkole Miejskie Nr 5 9522
Przedszkole Miejskie Nr 6 9393
Szkoła Podstawowa Nr 1 10119
Szkoła Podstawowa Nr 2 8793
Szkoła Podstawowa Nr 3 8803
Szkoła Podstawowa Nr 4 9321
Szkoła Podstawowa nr 5 11043
Spółki prawa handlowego 4463
Iławskie Wodociągi 14403
Zakład Komunikacji Miejskiej 6183
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 21045
Miejska Biblioteka Publiczna 42369
Iławskie Centrum Kultury 32505
Iławski Budżet Obywatelski 17609
Organizacje Pozarządowe 9829
Otwarte konkursy ofert 80480
Program Współpracy 9640
Mapa Aktywności NGO 3884
Przydatne pliki do pobrania 8863
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 3235
Ewidencja dział. gosp. 17760
Konsultacje społeczne 104677
Kontrole i audyt wewnętrzny 2203
Kontrole 29679
Audyt wewnętrzny 4588
Regulamin wewnętrzny 661
Wybory i Referenda 5
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 4280
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 14277
Wybory Ławników na lata 2020-2023 472
Ogłoszenia 4148
Archiwum 575
Wybory samorządowe 2018 4769
Wybory ławników na lata 2016-2019 1106
Wybory do sejmu i senatu 2015 4904
Referendum ogólnokrajowe - 2015 4805
Wybory Prezydenckie 2015 6113
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 4682
Wybory ławników na lata 2012-2015 1305
Wybory samorządowe 2014 6375
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 2659
Wybory samorządowe 2010 5245
Ewidencje, rejestry 41113
Nieodpłatna pomoc prawna 2026
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 4708

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 9452
Statystyki 10199
Redakcja biuletynu 12870
Rejestr zmian 2154752
RSS - wszystkie informacje 1237
« powrót do poprzedniej strony