ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17551
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 342885
Inne ogłoszenia 81919
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 42446
Sprawozdania z działalności Burmistrza 70082
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 103408
Dane adresowe 20089
Kierownictwo 44651
Wydziały Urzędu 114809
Numery telefonów 47743
Regulamin i Schemat Organizacyjny 16134
Skargi i wnioski 7210
Zamówienia Publiczne 595135
Aktualne 259784
W toku 208701
Wyniki zamówień publicznych 291066
Wyniki innych postępowań 149758
Archiwalne 261116
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 189999
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 194585
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 171446
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 263
Plany zamówień publicznych 12895
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 134786
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 25993
Opinie RIO 13339
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 20198
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2934
2013 r. 2052
Informacja kwartalna 5992
Informacja roczna 1888
2012 r. 2147
Informacja roczna 1733
2011 r. 10986
2009 r. 10315
2010 r. 9998
Informacja o stanie mienia komunalnego 10446
Sprawozdania budżetowe 608
2019 r. 163
2018 r. 1690
2017 r. 2690
2016 r. 5471
2015 r. 6144
2014 r. 7309
2013 r. 9488
Sprawozdania finansowe 109
Sprawozdania łączne 50
2018 r. 87
Sprawozdania jednostkowe 54
2018 r. 314
Podatki i opłaty lokalne 5701
Stawki podatkowe 21391
Informacje o zastosowanych ulgach 12533
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3742
Prawo lokalne 613311
Statut 6708
Uchwały Rady 410467
Archiwum 2006 23674
Archiwum 2005 23525
Archiwum 2004 23332
Archiwum 2003 25745
Archiwum 2002 24630
Zarządzenia Burmistrza 13
2019 12074
2018 26364
2017 37642
2016 54623
2015 65887
2014 86635
2013 5163
2012 11527
2011 5968
2010 7205
2009 3341
Decyzje Burmistrza 18463
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 46442
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 4660
Rada Miejska w Iławie 141
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 667
Skład Rady Miejskiej 12587
Komisje Rady Miejskiej 2195
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 1639
Plany pracy 18921
Uchwały 663713
Dyżury Radnych 21031
Sesje Rady Miejskiej 4056
Porządek sesji oraz projekty uchwał 41476
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Transmisje Sesji Rady Miejskiej 511
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 2530
VII kadencja (2014-2018) 49895
VI kadencja (2010-2014) 91237
Imienny wykaz głosowań radnych 2599
Interpelacje i zapytania radnych 47358
Poprzednie kadencje 2135
Kontakt 8611
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 5157
Sesje 4292
Spotkania robocze 3543
Pozostała działalność 3032
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 322387
Przetargi - mienie komunalne 140600
Raport o stanie gminy 251
Ochrona środowiska 13008
Odpady komunalne 101075
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 501671
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3458
Wyniki badań wody pitnej 18817
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 2343
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 984
Azbest 2175
Kąpieliska 2920
Druki i wzory druków 7959
Podatki i opłaty 25499
Dowody Osobiste 19726
Urząd Stanu Cywlnego 12500
Transport drogowy taksówką 3712
Obrona Cywilna 2920
Zezwolenia na alkohol 3437
Ewidencja Ludności 13816
Usuwanie drzew i krzewów 11783
Zajęcie pasa drogowego 2756
Gospodarka Mieniem Komunalnym 2455
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 6686
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 1768
Ogłoszenia o naborze 247739
Aktualne 79941
W toku 93707
Wyniki 742759
Karta Dużej Rodziny 17381
Oświadczenia majątkowe 511585
Programy strategiczne Miasta Iławy 210
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 50930
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6057
Strategia Rozwoju 6896
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5108
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 8634
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2969
Program ochrony środowiska 4162
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2803
Procedura załatwiania spraw 130625
Wydziały 81812
Druki i wzory druków 105905
Petycje 12092
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 25494
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 49038
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 34239
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 27002
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 1876
Przedszkole Miejskie Nr 2 9713
Przedszkole Miejskie Nr 3 11097
Przedszkole Miejskie Nr 4 8155
Przedszkole Miejskie Nr 5 8594
Przedszkole Miejskie Nr 6 8441
Szkoła Podstawowa Nr 1 9093
Szkoła Podstawowa Nr 2 7929
Szkoła Podstawowa Nr 3 7904
Szkoła Podstawowa Nr 4 8167
Szkoła Podstawowa nr 5 9279
Spółki prawa handlowego 4274
Iławskie Wodociągi 13569
Zakład Komunikacji Miejskiej 5726
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 18398
Miejska Biblioteka Publiczna 39052
Iławskie Centrum Kultury 29302
Iławski Budżet Obywatelski 15065
Organizacje Pozarządowe 9303
Otwarte konkursy ofert 67467
Program Współpracy 8225
Mapa Aktywności NGO 3465
Przydatne pliki do pobrania 7954
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2881
Ewidencja dział. gosp. 16716
Konsultacje społeczne 89594
Kontrole i audyt wewnętrzny 2170
Kontrole 27469
Audyt wewnętrzny 4470
Regulamin wewnętrzny 430
Wybory i Referenda 5
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 7769
Wybory Ławników na lata 2020-2023 154
Ogłoszenia 4048
Archiwum 474
Wybory samorządowe 2018 1164
Wybory ławników na lata 2016-2019 699
Wybory do sejmu i senatu 2015 2773
Referendum ogólnokrajowe - 2015 2875
Wybory Prezydenckie 2015 3335
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2811
Wybory ławników na lata 2012-2015 796
Wybory samorządowe 2014 3919
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 1566
Wybory samorządowe 2010 3214
Ewidencje, rejestry 36447
Nieodpłatna pomoc prawna 1174
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 2511

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2384
Mapa serwisu 9170
Statystyki 9919
Redakcja biuletynu 12447
Rejestr zmian 1961500
RSS - wszystkie informacje 1059
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu