ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17653
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 429783
Inne ogłoszenia 104111
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 45549
Sprawozdania z działalności Burmistrza 91142
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 112758
Dane adresowe 23682
Kierownictwo 49652
Wydziały Urzędu 137120
Numery telefonów 52567
Regulamin i Schemat Organizacyjny 19581
Skargi i wnioski 8041
Zamówienia Publiczne 673321
Aktualne 326722
W toku 257953
Wyniki zamówień publicznych 350317
Wyniki innych postępowań 184997
Archiwalne 310838
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 217686
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 229730
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 184169
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 688
Plany zamówień publicznych 16831
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 155794
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 33577
Opinie RIO 19369
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 23791
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2973
2013 r. 2238
Informacja kwartalna 6760
Informacja roczna 2061
2012 r. 2337
Informacja roczna 1883
2011 r. 12760
2009 r. 11785
2010 r. 11180
Informacja o stanie mienia komunalnego 11967
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 1320
2018 r. 2913
2017 r. 3710
2016 r. 6510
2015 r. 7227
2014 r. 8207
2013 r. 11033
Sprawozdania finansowe 323
Sprawozdania łączne 193
2018 r. 513
Sprawozdania jednostkowe 183
2018 r. 3759
Podatki i opłaty lokalne 6627
Stawki podatkowe 28898
Informacje o zastosowanych ulgach 16207
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 4515
Prawo lokalne 841221
Statut 7769
Uchwały Rady 595642
Archiwum 2006 29549
Archiwum 2005 29554
Archiwum 2004 29233
Archiwum 2003 32016
Archiwum 2002 30801
Zarządzenia Burmistrza 13
2020 1423
2019 38005
2018 50891
2017 54864
2016 74040
2015 83672
2014 108820
2013 5923
2012 13622
2011 7039
2010 8691
2009 3807
Decyzje Burmistrza 21767
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 57333
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5307
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 134679
Dowody Osobiste 4791
Urząd Stanu Cywilnego 4324
Transport drogowy taksówką 1552
Obrona Cywilna 1125
Zajęcie pasa drogowego 984
Ewidencja ludności 5263
Usuwanie drzew i krzewów 4826
Zezwolenia na alkohol 1206
Utrzymanie Mienia Komunalnego 1009
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 2660
Druki i wzory druków 121030
Wydział Budżetu i Finansów 11901
Rada Miejska w Iławie 169
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 1529
Skład Rady Miejskiej 28259
Komisje Rady Miejskiej 4829
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 4417
Plany pracy 23628
Uchwały 883739
Dyżury Radnych 25533
Sesje Rady Miejskiej 4057
Porządek sesji oraz projekty uchwał 63106
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 9025
VII kadencja (2014-2018) 63426
VI kadencja (2010-2014) 114720
Imienny wykaz głosowań radnych 6746
Interpelacje i zapytania radnych 57729
Poprzednie kadencje 10529
Kontakt 10839
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 8084
Sesje 8310
Spotkania robocze 5136
Pozostała działalność 4302
Uchwały 31
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 48
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 144
Miejska Rada Seniorów 1039
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 394221
Przetargi - mienie komunalne 173595
Raport o stanie gminy 1525
Ochrona środowiska 13125
Odpady komunalne 111576
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 679443
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4110
Wyniki badań wody pitnej 30678
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 3319
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1471
Azbest 3197
Kąpieliska 5763
Ogłoszenia o naborze 270243
Aktualne 86857
W toku 104896
Wyniki 821727
Karta Dużej Rodziny 20417
Oświadczenia majątkowe 649351
Organizacje Pozarządowe 10371
Otwarte konkursy ofert 90484
Program Współpracy 10927
Mapa Aktywności NGO 4256
Przydatne pliki do pobrania 9747
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 3533
Petycje 17532
Programy strategiczne Miasta Iławy 215
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 59331
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7451
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5542
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 10156
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 3769
Program ochrony środowiska 5495
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3538
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 161
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 27245
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 63408
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40472
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 30243
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 3359
Przedszkole Miejskie Nr 2 11576
Przedszkole Miejskie Nr 3 13599
Przedszkole Miejskie Nr 4 9797
Przedszkole Miejskie Nr 5 10406
Przedszkole Miejskie Nr 6 10214
Szkoła Podstawowa Nr 1 11073
Szkoła Podstawowa Nr 2 9434
Szkoła Podstawowa Nr 3 9588
Szkoła Podstawowa Nr 4 10462
Szkoła Podstawowa nr 5 12482
Żłobek Miejski w Iławie 442
Spółki prawa handlowego 4613
Iławskie Wodociągi 15085
Zakład Komunikacji Miejskiej 6536
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 22917
Miejska Biblioteka Publiczna 45290
Iławskie Centrum Kultury 35034
Konsultacje społeczne 117587
Kontrole i audyt wewnętrzny 2220
Kontrole 31168
Audyt wewnętrzny 4695
Regulamin wewnętrzny 919
Iławski Budżet Obywatelski 20150
Wybory i Referenda 5
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 8511
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 18114
Wybory Ławników na lata 2020-2023 810
Ogłoszenia 4261
Archiwum 700
Wybory samorządowe 2018 8496
Wybory ławników na lata 2016-2019 1535
Wybory do sejmu i senatu 2015 7096
Referendum ogólnokrajowe - 2015 6989
Wybory Prezydenckie 2015 8726
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6770
Wybory ławników na lata 2012-2015 1842
Wybory samorządowe 2014 9350
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 3813
Wybory samorządowe 2010 7463
Ewidencja dział. gosp. 18744
Nieodpłatna pomoc prawna 3008
Ewidencje, rejestry 45570
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 6650

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 9713
Statystyki 10466
Redakcja biuletynu 13280
Rejestr zmian 2324346
RSS - wszystkie informacje 1446
« powrót do poprzedniej strony