ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17385
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 265471
Inne ogłoszenia 66134
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 36991
Sprawozdania z działalności Burmistrza 52074
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 90249
Dane adresowe 16004
Kierownictwo 36888
Wydziały Urzędu 91666
Numery telefonów 42009
Regulamin i Schemat Organizacyjny 13004
Skargi i wnioski 6202
Zamówienia Publiczne 492093
Aktualne 198695
W toku 151893
Wyniki zamówień publicznych 230861
Wyniki innych postępowań 112190
Archiwalne 210711
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 164682
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 162600
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 157810
Plany zamówień publicznych 7412
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 111469
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 20804
Opinie RIO 8184
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 16764
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2886
2013 r. 1815
Informacja kwartalna 5161
Informacja roczna 1663
2012 r. 1896
Informacja roczna 1507
2011 r. 9451
2009 r. 9089
2010 r. 9046
Informacja o stanie mienia komunalnego 8744
Sprawozdania finansowe 604
2018 r. 103
2017 r. 1670
2016 r. 4537
2015 r. 4920
2014 r. 6313
2013 r. 7788
Podatki i opłaty lokalne 4912
Stawki podatkowe 14602
Informacje o zastosowanych ulgach 9920
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3012
Prawo lokalne 422869
Statut 5385
Uchwały Rady 291908
Archiwum 2006 18751
Archiwum 2005 18890
Archiwum 2004 18247
Archiwum 2003 20183
Archiwum 2002 19501
Zarządzenia Burmistrza 13
2018 4154
2017 22588
2016 40521
2015 52021
2014 72603
2013 4431
2012 9694
2011 4985
2010 6099
2009 2849
Decyzje Burmistrza 14999
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 33040
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 3919
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 131635
Plany pracy 15133
Uchwały 523963
Dyżury Radnych 16530
Sesje Rady Miejskiej 4043
Porządek sesji oraz projekty uchwał 28403
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VII kadencja (2014-2018) 39276
VI kadencja (2010-2014) 78986
Interpelacje Radnych 37156
Kontakt 5643
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 2699
Sesje 1318
Spotkania robocze 1893
Pozostała działalność 1501
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 260606
Przetargi - mienie komunalne 106206
Ochrona środowiska 12800
Odpady komunalne 92416
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 392732
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2903
Wyniki badań wody pitnej 11283
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 1481
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 503
Azbest 942
Kąpieliska 385
Druki i wzory druków 4903
Podatki i opłaty 12334
Dowody Osobiste 11066
Urząd Stanu Cywlnego 6033
Transport drogowy taksówką 2109
Obrona Cywilna 1815
Zezwolenia na alkohol 1962
Ewidencja Ludności 5563
Usuwanie drzew i krzewów 5903
Zajęcie pasa drogowego 1613
Gospodarka Mieniem Komunalnym 1282
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 3916
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 701
Ogłoszenia o naborze 227218
Aktualne 71948
W toku 85774
Wyniki 660642
Karta Dużej Rodziny 13669
Programy strategiczne Miasta Iławy 203
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 44567
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4463
Strategia Rozwoju 6172
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4657
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 7391
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2322
Program ochrony środowiska 3006
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2126
Oświadczenia majątkowe 393619
Procedura załatwiania spraw 126319
Wydziały 78284
Druki i wzory druków 97728
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 23295
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 38892
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 29769
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 24416
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 352
Przedszkole Miejskie Nr 2 7754
Przedszkole Miejskie Nr 3 8171
Przedszkole Miejskie Nr 4 6681
Przedszkole Miejskie Nr 5 6836
Przedszkole Miejskie Nr 6 6575
Szkoła Podstawowa Nr 1 6836
Szkoła Podstawowa Nr 2 6256
Szkoła Podstawowa Nr 3 6376
Szkoła Podstawowa Nr 4 6392
Szkoła Podstawowa nr 5 6791
Spółki prawa handlowego 3828
Iławskie Wodociągi 11720
Zakład Komunikacji Miejskiej 5147
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 14951
Miejska Biblioteka Publiczna 32539
Iławskie Centrum Kultury 23237
Petycje 7306
Iławski Budżet Obywatelski 10431
Konsultacje społeczne 68648
Organizacje Pozarządowe 7564
Otwarte konkursy ofert 43468
Program Współpracy 5846
Mapa Aktywności NGO 2585
Przydatne pliki do pobrania 6330
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2270
Ewidencja dział. gosp. 14207
Wybory i Referenda 5
Ogłoszenia 3423
Wybory samorządowe 2018 532
Archiwum 132
Wybory ławników na lata 2016-2019 123
Wybory do sejmu i senatu 2015 569
Referendum ogólnokrajowe - 2015 596
Wybory Prezydenckie 2015 560
Wybory samorządowe 2014 673
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 511
Wybory ławników na lata 2012-2015 174
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 375
Wybory samorządowe 2010 622
Kontrole i audyt wewnętrzny 2080
Kontrole 24462
Audyt wewnętrzny 4174
Ewidencje, rejestry 29274
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ochrona danych osobowych 233

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2379
Mapa serwisu 8396
Statystyki 9193
Redakcja biuletynu 11217
Rejestr zmian 1553780
RSS - wszystkie informacje 517
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu