ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17437
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 280829
Inne ogłoszenia 68962
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 38142
Sprawozdania z działalności Burmistrza 55672
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 93969
Dane adresowe 16959
Kierownictwo 38644
Wydziały Urzędu 97382
Numery telefonów 43374
Regulamin i Schemat Organizacyjny 13544
Skargi i wnioski 6463
Zamówienia Publiczne 523614
Aktualne 213634
W toku 167554
Wyniki zamówień publicznych 247484
Wyniki innych postępowań 122639
Archiwalne 226251
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 169713
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 170727
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 161448
Plany zamówień publicznych 8855
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 116573
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 21318
Opinie RIO 9388
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 17503
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2910
2013 r. 1885
Informacja kwartalna 5319
Informacja roczna 1726
2012 r. 1958
Informacja roczna 1563
2011 r. 9658
2009 r. 9235
2010 r. 9195
Informacja o stanie mienia komunalnego 9004
Sprawozdania finansowe 608
2018 r. 385
2017 r. 1958
2016 r. 4771
2015 r. 5272
2014 r. 6625
2013 r. 8187
Podatki i opłaty lokalne 5074
Stawki podatkowe 15257
Informacje o zastosowanych ulgach 10333
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3131
Prawo lokalne 465972
Statut 5702
Uchwały Rady 317464
Archiwum 2006 19581
Archiwum 2005 19725
Archiwum 2004 19133
Archiwum 2003 21178
Archiwum 2002 20363
Zarządzenia Burmistrza 13
2018 7429
2017 25116
2016 42939
2015 54727
2014 74242
2013 4602
2012 10015
2011 5163
2010 6322
2009 2945
Decyzje Burmistrza 15676
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 36707
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 4083
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 134599
Plany pracy 15663
Uchwały 553033
Dyżury Radnych 17310
Sesje Rady Miejskiej 4054
Porządek sesji oraz projekty uchwał 31662
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VII kadencja (2014-2018) 42784
VI kadencja (2010-2014) 81521
Interpelacje Radnych 38664
Kontakt 6384
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 3209
Sesje 1769
Spotkania robocze 2268
Pozostała działalność 1836
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 272658
Przetargi - mienie komunalne 114740
Ochrona środowiska 12854
Odpady komunalne 94320
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 414879
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3034
Wyniki badań wody pitnej 12936
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 1723
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 616
Azbest 1298
Kąpieliska 979
Druki i wzory druków 5780
Podatki i opłaty 14026
Dowody Osobiste 13320
Urząd Stanu Cywlnego 7605
Transport drogowy taksówką 2358
Obrona Cywilna 2021
Zezwolenia na alkohol 2233
Ewidencja Ludności 7294
Usuwanie drzew i krzewów 7364
Zajęcie pasa drogowego 1881
Gospodarka Mieniem Komunalnym 1451
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 4523
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 882
Ogłoszenia o naborze 231876
Aktualne 73764
W toku 87225
Wyniki 677723
Karta Dużej Rodziny 14328
Programy strategiczne Miasta Iławy 206
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 45502
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4834
Strategia Rozwoju 6358
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4746
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 7535
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2442
Program ochrony środowiska 3218
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2207
Oświadczenia majątkowe 424726
Procedura załatwiania spraw 127710
Wydziały 79556
Druki i wzory druków 99178
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 23820
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 40915
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 30742
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 25026
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 703
Przedszkole Miejskie Nr 2 8187
Przedszkole Miejskie Nr 3 8805
Przedszkole Miejskie Nr 4 7002
Przedszkole Miejskie Nr 5 7226
Przedszkole Miejskie Nr 6 7048
Szkoła Podstawowa Nr 1 7470
Szkoła Podstawowa Nr 2 6695
Szkoła Podstawowa Nr 3 6820
Szkoła Podstawowa Nr 4 6749
Szkoła Podstawowa nr 5 7443
Spółki prawa handlowego 3929
Iławskie Wodociągi 12250
Zakład Komunikacji Miejskiej 5273
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 15769
Miejska Biblioteka Publiczna 34253
Iławskie Centrum Kultury 24892
Petycje 8421
Iławski Budżet Obywatelski 11479
Konsultacje społeczne 72691
Organizacje Pozarządowe 7925
Otwarte konkursy ofert 49193
Program Współpracy 6285
Mapa Aktywności NGO 2768
Przydatne pliki do pobrania 6686
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2376
Ewidencja dział. gosp. 14871
Wybory i Referenda 5
Ogłoszenia 3649
Wybory samorządowe 2018 13856
Archiwum 255
Wybory ławników na lata 2016-2019 251
Wybory do sejmu i senatu 2015 1009
Referendum ogólnokrajowe - 2015 1149
Wybory Prezydenckie 2015 1155
Wybory samorządowe 2014 1627
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1020
Wybory ławników na lata 2012-2015 333
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 715
Wybory samorządowe 2010 1211
Kontrole i audyt wewnętrzny 2118
Kontrole 25175
Audyt wewnętrzny 4238
Ewidencje, rejestry 30780
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 652

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2384
Mapa serwisu 8588
Statystyki 9375
Redakcja biuletynu 11586
Rejestr zmian 1667545
RSS - wszystkie informacje 660
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu