ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17521
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 316805
Inne ogłoszenia 75778
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 41484
Sprawozdania z działalności Burmistrza 63634
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 100930
Dane adresowe 19028
Kierownictwo 43277
Wydziały Urzędu 109623
Numery telefonów 46571
Regulamin i Schemat Organizacyjny 15373
Skargi i wnioski 7025
Zamówienia Publiczne 577412
Aktualne 246294
W toku 195091
Wyniki zamówień publicznych 279766
Wyniki innych postępowań 141925
Archiwalne 250016
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 181526
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 185827
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 168417
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 125
Plany zamówień publicznych 11797
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 127607
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 23817
Opinie RIO 11572
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 19203
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2927
2013 r. 2016
Informacja kwartalna 5774
Informacja roczna 1843
2012 r. 2104
Informacja roczna 1687
2011 r. 10467
2009 r. 9813
2010 r. 9697
Informacja o stanie mienia komunalnego 9950
Sprawozdania finansowe 608
2018 r. 1238
2017 r. 2411
2016 r. 5162
2015 r. 5789
2014 r. 7035
2013 r. 8962
Podatki i opłaty lokalne 5576
Stawki podatkowe 19304
Informacje o zastosowanych ulgach 11239
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3502
Prawo lokalne 543452
Statut 6390
Uchwały Rady 388879
Archiwum 2006 21706
Archiwum 2005 21859
Archiwum 2004 21447
Archiwum 2003 23632
Archiwum 2002 22651
Zarządzenia Burmistrza 13
2019 5125
2018 19461
2017 32143
2016 49622
2015 60432
2014 80413
2013 4972
2012 10874
2011 5635
2010 6880
2009 3213
Decyzje Burmistrza 17412
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 43421
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 4476
Rada Miejska w Iławie 132
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 393
Skład Rady Miejskiej 8000
Komisje Rady Miejskiej 1423
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 770
Plany pracy 17849
Uchwały 619301
Dyżury Radnych 19654
Sesje Rady Miejskiej 4056
Porządek sesji oraz projekty uchwał 38244
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Transmisje Sesji Rady Miejskiej 360
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 1441
VII kadencja (2014-2018) 47705
VI kadencja (2010-2014) 87350
Imienny wykaz głosowań radnych 1702
Interpelacje i zapytania radnych 44849
Poprzednie kadencje 588
Kontakt 7999
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 4568
Sesje 3305
Spotkania robocze 3094
Pozostała działalność 2637
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 301842
Przetargi - mienie komunalne 130126
Ochrona środowiska 12956
Odpady komunalne 98756
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 471150
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3342
Wyniki badań wody pitnej 17273
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 2156
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 881
Azbest 1909
Kąpieliska 2211
Druki i wzory druków 7509
Podatki i opłaty 22060
Dowody Osobiste 17425
Urząd Stanu Cywlnego 10918
Transport drogowy taksówką 3078
Obrona Cywilna 2536
Zezwolenia na alkohol 2916
Ewidencja Ludności 11462
Usuwanie drzew i krzewów 10089
Zajęcie pasa drogowego 2394
Gospodarka Mieniem Komunalnym 2241
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 5804
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 1406
Ogłoszenia o naborze 243319
Aktualne 77411
W toku 91952
Wyniki 719686
Karta Dużej Rodziny 16356
Programy strategiczne Miasta Iławy 208
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 48660
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5640
Strategia Rozwoju 6698
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4982
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 8067
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2764
Program ochrony środowiska 3824
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2548
Oświadczenia majątkowe 476548
Procedura załatwiania spraw 129709
Wydziały 81099
Druki i wzory druków 102864
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 25108
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 46212
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32594
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 26324
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 1587
Przedszkole Miejskie Nr 2 9166
Przedszkole Miejskie Nr 3 10380
Przedszkole Miejskie Nr 4 7727
Przedszkole Miejskie Nr 5 8067
Przedszkole Miejskie Nr 6 7873
Szkoła Podstawowa Nr 1 8433
Szkoła Podstawowa Nr 2 7453
Szkoła Podstawowa Nr 3 7481
Szkoła Podstawowa Nr 4 7473
Szkoła Podstawowa nr 5 8468
Spółki prawa handlowego 4186
Iławskie Wodociągi 13141
Zakład Komunikacji Miejskiej 5620
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 17520
Miejska Biblioteka Publiczna 37271
Iławskie Centrum Kultury 27709
Petycje 10906
Iławski Budżet Obywatelski 13722
Konsultacje społeczne 82450
Organizacje Pozarządowe 8948
Otwarte konkursy ofert 60366
Program Współpracy 7339
Mapa Aktywności NGO 3220
Przydatne pliki do pobrania 7498
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2678
Ewidencja dział. gosp. 16147
Wybory i Referenda 5
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1348
Ogłoszenia 3903
Archiwum 417
Wybory samorządowe 2018 799
Wybory ławników na lata 2016-2019 561
Wybory do sejmu i senatu 2015 2264
Referendum ogólnokrajowe - 2015 2434
Wybory Prezydenckie 2015 2728
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2307
Wybory ławników na lata 2012-2015 662
Wybory samorządowe 2014 3284
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 1397
Wybory samorządowe 2010 2716
Kontrole i audyt wewnętrzny 2150
Kontrole 26652
Audyt wewnętrzny 4402
Regulamin wewnętrzny 280
Ewidencje, rejestry 34101
Nieodpłatna pomoc prawna 745
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 1803

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2384
Mapa serwisu 9036
Statystyki 9780
Redakcja biuletynu 12244
Rejestr zmian 1892158
RSS - wszystkie informacje 967
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu