Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17660
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 445463
Inne ogłoszenia 107827
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 46042
Sprawozdania z działalności Burmistrza 94423
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 114112
Dane adresowe 24177
Kierownictwo 50324
Wydziały Urzędu 141161
Numery telefonów 53319
Regulamin i Schemat Organizacyjny 20005
Skargi i wnioski 8132
Zamówienia Publiczne 689416
Aktualne 339418
W toku 268752
Wyniki zamówień publicznych 362071
Wyniki innych postępowań 196097
Archiwalne 323256
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 222659
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 235702
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 186325
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 784
Plany zamówień publicznych 17393
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 160046
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 34830
Opinie RIO 20354
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 24377
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2980
2013 r. 2265
Informacja kwartalna 6882
Informacja roczna 2086
2012 r. 2361
Informacja roczna 1907
2011 r. 13028
2009 r. 12036
2010 r. 11402
Informacja o stanie mienia komunalnego 12361
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 1534
2018 r. 3107
2017 r. 3875
2016 r. 6699
2015 r. 7395
2014 r. 8364
2013 r. 11286
Sprawozdania finansowe 362
Sprawozdania łączne 215
2018 r. 584
Sprawozdania jednostkowe 204
2018 r. 4435
Podatki i opłaty lokalne 6833
Stawki podatkowe 30199
Informacje o zastosowanych ulgach 16808
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 4663
Prawo lokalne 889654
Statut 7965
Uchwały Rady 647193
Archiwum 2006 30394
Archiwum 2005 30407
Archiwum 2004 30254
Archiwum 2003 33111
Archiwum 2002 31744
Zarządzenia Burmistrza 13
2020 2090
2019 42896
2018 54496
2017 57688
2016 77103
2015 87347
2014 112913
2013 6066
2012 13953
2011 7262
2010 8960
2009 3892
Decyzje Burmistrza 22266
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 59572
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5387
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 135342
Dowody Osobiste 5916
Urząd Stanu Cywilnego 5182
Transport drogowy taksówką 1942
Obrona Cywilna 1480
Zajęcie pasa drogowego 1176
Ewidencja ludności 6468
Usuwanie drzew i krzewów 6254
Zezwolenia na alkohol 1497
Utrzymanie Mienia Komunalnego 1191
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 3238
Druki i wzory druków 122483
Wydział Budżetu i Finansów 15581
Rada Miejska w Iławie 170
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 1669
Skład Rady Miejskiej 30940
Komisje Rady Miejskiej 5269
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 4900
Plany pracy 24441
Uchwały 928029
Dyżury Radnych 26172
Sesje Rady Miejskiej 4057
Porządek sesji oraz projekty uchwał 67835
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 10043
VII kadencja (2014-2018) 66213
VI kadencja (2010-2014) 119866
Imienny wykaz głosowań radnych 7602
Interpelacje i zapytania radnych 59384
Poprzednie kadencje 12105
Kontakt 11159
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 8485
Sesje 8960
Spotkania robocze 5390
Pozostała działalność 4474
Uchwały 47
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 191
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 208
Miejska Rada Seniorów 1571
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 407044
Przetargi - mienie komunalne 179573
Raport o stanie gminy 1752
Ochrona środowiska 13151
Odpady komunalne 113634
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 710911
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4192
Wyniki badań wody pitnej 33142
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 3504
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1545
Azbest 3408
Kąpieliska 6176
Ogłoszenia o naborze 273930
Aktualne 87959
W toku 107095
Wyniki 835233
Karta Dużej Rodziny 20803
Oświadczenia majątkowe 672483
Organizacje Pozarządowe 10557
Otwarte konkursy ofert 93859
Program Współpracy 11286
Mapa Aktywności NGO 4355
Przydatne pliki do pobrania 9992
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 3621
Petycje 18370
Programy strategiczne Miasta Iławy 215
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 60800
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7629
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5593
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 10374
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 3859
Program ochrony środowiska 5667
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3657
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 214
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 27537
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 65586
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41400
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 30616
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 3496
Przedszkole Miejskie Nr 2 11860
Przedszkole Miejskie Nr 3 13992
Przedszkole Miejskie Nr 4 10075
Przedszkole Miejskie Nr 5 10661
Przedszkole Miejskie Nr 6 10481
Szkoła Podstawowa Nr 1 11395
Szkoła Podstawowa Nr 2 9712
Szkoła Podstawowa Nr 3 9899
Szkoła Podstawowa Nr 4 10913
Szkoła Podstawowa nr 5 13058
Żłobek Miejski w Iławie 595
Spółki prawa handlowego 4659
Iławskie Wodociągi 15280
Zakład Komunikacji Miejskiej 6682
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 23502
Miejska Biblioteka Publiczna 46238
Iławskie Centrum Kultury 36127
Konsultacje społeczne 122065
Kontrole i audyt wewnętrzny 2227
Kontrole 31572
Audyt wewnętrzny 4739
Regulamin wewnętrzny 992
Iławski Budżet Obywatelski 20902
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 85
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 9544
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 19261
Ogłoszenia 4285
Wybory Ławników na lata 2020-2023 905
Archiwum 729
Wybory samorządowe 2018 10093
Wybory ławników na lata 2016-2019 1653
Wybory do sejmu i senatu 2015 7732
Referendum ogólnokrajowe - 2015 7658
Wybory Prezydenckie 2015 9611
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 7450
Wybory ławników na lata 2012-2015 2010
Wybory samorządowe 2014 10279
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 4161
Wybory samorządowe 2010 8127
Ewidencja dział. gosp. 18976
Nieodpłatna pomoc prawna 3454
Ewidencje, rejestry 46915
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 7226

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 9809
Statystyki 10597
Redakcja biuletynu 13394
Rejestr zmian 2394292
RSS - wszystkie informacje 1507