ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.4.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówienie - Postepowanie znak: ZP.271.4.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (PDF, 193.1 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.4.2020 -„Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (PDF, 3.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.4.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (DOCX, 119.5 KiB)
 • 04. Załącznik nr 2 do wzoru umowy część 1 - Sektor I Centrum (PDF, 2.9 MiB)
 • 05. Załącznik nr 2c do umowy - część 2 - Sektor II Północ C (PDF, 12.9 MiB)
 • 06. Załącznik 2a do umowy - część 2 - Sektor II - Północ A (PDF, 4.3 MiB)
 • 07. Załącznik nr 2b do umowy - część 2 - Sektor II - Północ B (PDF, 6.7 MiB)
 • 08. Załącznik nr 2a do umowy - część 3 - Sektor III - Południe A (PDF, 8.5 MiB)
 • 09. Załącznik nr 2b do umowy - część 3 - Sektor III - Południe B (PDF, 2.4 MiB)
 • 10. Załącznik nr 2 do umowy - część 4 - Sektor IV (PDF, 448 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-28 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.3.2020 - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 153.1 KiB)
 • 02. SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 5.8 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (DOC, 856.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 71.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego oraz remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020 - ZP.271.2.2020
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.2.2020 (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego oraz remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020 (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - STWIORB (7Z, 10.4 MiB)
 • Załączniki 1-6 i 9 - wersja edytowalna (DOC, 382.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.2.2020 (PDF, 127.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.2.2020 (PDF, 36.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.1.2020 - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SIWZ - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa (PDF, 6.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.1.2020 (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót, pozwolenia na budowę, pliki pomocnicze, wyjaśnienia do SIWZ (DOC, 20 KiB)
 • Załączniki 1-6 i 9 - wersja edytowalna (DOC, 247.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.1.2020 (PDF, 75.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.1.2020 (PDF, 363.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.1.2020 (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - decyzja RDOŚ (PDF, 974 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - PW tom I zeszyt 1 rys. 9 (PDF, 266.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zmieniony formularz ofertowy (DOCX, 28.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II - ZP.271.1.2020 (PDF, 361.7 KiB)